Regler for booking på Cafe Tamu

Konferencer, kurser og møder

Ved booking

 • Oplys forventet antal af deltagere på de enkelte dage
 • Oplys antal grupperum der ønskes de enkelte dage
 • Oplys pakketype: ¼ dags, ½ dags eller heldags
 • Oplys indkvarteringsbehov på de enkelte dage
 • Oplys behov for AV-udstyr
 • Herefter vil vi vende tilbage til dig med en booking.

14 dage før arrangementet oplyses

 • Endeligt antal deltagere på de enkelte dage. Herefter kan dette ikke reguleres nedad
 • Endeligt antal grupperum på de enkelte dage. Herefter kan dette ikke reguleres nedad
 • Endeligt indkvarteringsbehov på de enkelte dage. Herefter kan dette ikke reguleres nedad
 • Endeligt behov for AV-udstyr

7 dage før arrangementet oplyses

 • Allergier for deltagerne
 • Ønsket bordopstilling
 • Tidspunkter for servering af forplejning

Afbestillingsregler

 • Ved afbestilling mere end 14 dage før arrangementets start, sker dette uden gebyr
 • Ved afbestilling 8-14 dage før arrangementets start, betales 50% af aftalt pris
 • Ved afbestilling mindre end 8 uge før arrangementets start, betales aftalt pris

Betaling

 • Betalingsbetingelserne er 7 dage netto

Selskaber

 • Oplys dag, forventet antal gæster, forventet starttidspunkt samt navn, mobil og e-mail
 • Herefter vil vi vende tilbage til dig og aftale et møde
 • Efter mødet sender vi en faktura på DKK 5.000 i reservationsgebyr
 • Først når fakturaen er betalt er Selskabslokaler booket
 • Reservationsgebyret refunderes ikke ved afbestilling
 • Menu, Drikkevarer og antal gæster fastlægges senest 10 dage før arrangementet. Herefter kan det ikke reguleres nedad.
 • Maden betales senest 7 dage før arrangementet og reservationsgebyret modregnes
 • Arrangementet afregnes fuldt ud på aftenen